ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Η Δικηγόρος Πολυνίκη Ράπτη είναι διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, κατόπιν εκπαίδευσής της από το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιά σε συνεργασία με την εταιρεία Toolkit Company.

Η Διαμεσολάβηση είναι μία από τις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφοράς, η οποία εφαρμόζεται ευρέως στο εξωτερικό, εδώ και πολλά χρόνια. Με τη Διαμεσολάβηση τα αντιμαχόμενα μέρη, μέσω μιας κοινά αποδεκτής διαδικασίας και σε ουδέτερο τόπο, παρουσία και με την απαραίτητη βοήθεια ενός τρίτου προσώπου επιλογής τους, του διαμεσολαβητή, καταλήγουν σε μια κοινά αποδεκτή επίλυση της διαφοράς τους. Προτερήματα της διαδικασίας είναι η ταχύτητα και το μικρότερο κόστος σε σχέση με τις χρονοβόρες και δαπανηρές δικαστικές διαμάχες και η ευελιξία και ο έλεγχος των μερών επί της συμφωνίας και της διαδικασίας, αφού τελικά τα μέρη οδηγούνται σε μία λύση που έχουν επιλέξει οι ίδιοι και δεν τους έχει επιβληθεί από κάποιο τρίτο πρόσωπο. Η δικηγόρος Πολυνίκη Ράπτη μεταξύ άλλων ασχολείται με τη διαμεσολάβηση – ρύθμιση επιχειρηματικών χρεών και έχει εκπροσωπήσει με εξαιρετική επιτυχία τα συμφέροντα των πελατών της σε τέτοιου είδους υποθέσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης, επικοινωνήστε στο τηλ. 26821 01087 και στο e-mail: nikirapti@gmail.com ή επισκεφθείτε το site του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη Διαμεσολάβηση: www.ministryofjustice.gr/site/el/ΓΙΑΤΟΝΠΟΛΙΤΗ/Διαμεσολάβηση.aspx
Δικηγορικό Γραφείο
Πολυνίκης Ράπτη

Τηλ: 26821 01087, 6978 811 163
Fax: 26821 01087