ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Το Δικηγορικό Γραφείο της Δικηγόρου Πολυνίκης Ράπτη, στην Πρέβεζα, καλύπτει όλους τους τομείς Δικαίου. Ενδεικτικά, οι τομείς δραστηριότητας του Γραφείου:

 • Αστικό Δίκαιο
 • Οικογενειακές διαφορές: Με εμπειρία στην επίλυση οικογενειακών διαφορών και σεβασμό στον άνθρωπο, επιδιώκεται η αποτελεσματική επίλυση της διαφοράς, με ταυτόχρονη αποκατάσταση των σχέσεων
 • Μισθωτικές διαφορές
 • Κληρονομικές διαφορές
 • Απαιτήσεις
 • Αυτοκινητικά Ατυχήματα
 • Ακίνητα (μεταβιβάσεις ακινήτων, δηλώσεις Κτηματολογίου κ.λπ.

 • ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ
 • Ρύθμιση οφειλών σε τράπεζες
 • Υπερχρεωμένα νοικοκυριά
 • Διαμεσολάβηση – Εξωδικαστικός Μηχανισμός ρύθμισης επιχειρηματικών χρεών (υποβολή αίτησης)

 • Εργατικό Δίκαιο

 • Φορολογικό Δίκαιο

 • Τραπεζικό Δίκαιο

 • Εμπορικό Δίκαιο
  Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε εταιρείες, Σύσταση - λύση εταιρειών

 • Δίκαιο αλλοδαπών (είσοδος και διαμονή στη χώρα)

 • Μεταφράσεις κειμένων στην αγγλική, ιταλική και ισπανική γλώσσα
Δικηγορικό Γραφείο
Πολυνίκης Ράπτη

Τηλ: 26821 01087, 6978 811 163
Fax: 26821 01087